Data Rodzaj wystawy Klasa Sździa Ocena/Lokata Uwagi
  krajowa Inowroc³aw baby   w.o